Πρεβεζάνικων Χρονικών Συντακτική Επιτροπή. ‘Περιεχόμενα τεύχους 53-54’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, no. 53-54 (Δεκέμβριος 31, 2017): 001–006. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 23, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28267.