Δήμα Αντιγόνη-Ιωάννα Δημήτριος. ‘Βιωματικές μαρτυρίες από το αλβανικό μέτωπο του 1940 και της γερμανικής κατοχής στην περιοχή της Λάκκας Λελόβου’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, no. 53-54 (Δεκέμβριος 31, 2017): 261–282. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28288.