Καλέντζη Ειρήνη. ‘Ύστερα άνοιξε η Αυστραλία’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, no. 53-54 (Δεκέμβριος 31, 2017): 359–362. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28347.