Παπαγεωργίου - Τζούρου Βικτωρία. ‘Ο διωγμός της Ορθοδοξίας στα 1890’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, no. 37-38 (Ιανουάριος 31, 2022): 87–91. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 13, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29210.