Παπαδημητρίου Δημήτρης. ‘Πρέβεζα’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, no. 37-38 (Ιανουάριος 31, 2022): 131–133. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 24, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29212.