Σταμάτης Στέφανος. ‘Η σφαίρα και ο Εβραίος’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, no. 37-38 (Ιανουάριος 31, 2022): 153–157. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 17, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29221.