Κακούρης Ηλίας. ‘Το ’Χειμωνιάτικο ρόδο’ του Oscar Wilde: Ένα, δραματικής υφής, μυθολόγημα, υμνητικό του δημιουργικού πόνου (Παιδαγωγική ανάγνωση του μύθου)’. Πρεβεζάνικα Χρονικά, no. 37-38 (Ιανουάριος 31, 2022): 195–236. ημερομηνία πρόσβασης Απρίλιος 14, 2024. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29225.