1.
Σουμαλεύρης Σ. Αναζητώντας τον ευεργέτη Αναστάσιο Γεωργίου Θεοφάνη. PrCh [διαδίκτυο]. 31 Δεκέμβριος 2019 [παρατίθεται 13 Απρίλιος 2024];(55-56):151-68. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28252