1.
Πρεβεζάνικων Χρονικών ΣΕ. Περιεχόμενα τεύχους 53-54. PrCh [διαδίκτυο]. 31 Δεκέμβριος 2017 [παρατίθεται 12 Απρίλιος 2024];(53-54):001-6. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28267