1.
Καλέντζη Ε. Ύστερα άνοιξε η Αυστραλία. PrCh [διαδίκτυο]. 31 Δεκέμβριος 2017 [παρατίθεται 13 Απρίλιος 2024];(53-54):359-62. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/28347