1.
Παπαγεωργίου - Τζούρου Β. Ο διωγμός της Ορθοδοξίας στα 1890. PrCh [διαδίκτυο]. 31 Ιανουάριος 2022 [παρατίθεται 13 Απρίλιος 2024];(37-38):87-91. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29210