1.
Παπαδημητρίου Δ. Πρέβεζα. PrCh [διαδίκτυο]. 31 Ιανουάριος 2022 [παρατίθεται 24 Απρίλιος 2024];(37-38):131-3. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29212