1.
Κακούρης Η. Το "Χειμωνιάτικο ρόδο" του Oscar Wilde: Ένα, δραματικής υφής, μυθολόγημα, υμνητικό του δημιουργικού πόνου (Παιδαγωγική ανάγνωση του μύθου). PrCh [διαδίκτυο]. 31 Ιανουάριος 2022 [παρατίθεται 13 Απρίλιος 2024];(37-38):195-236. διαθέσιμο στο: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/prevchr/article/view/29225