Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Resilience, meaning in life and self-efficacy in families with or without a member with special educational needs and disability during the COVID-19 pandemic


Published: Feb 5, 2022
Keywords:
self-efficacy meaning in life resilience families with and without a member with special educational needs and disability COVID-19
Ασημίνα Τσιμπιδάκη
https://orcid.org/0000-0001-6430-2436
Abstract

This study aimed to explore the effects of COVID-19 pandemic, as well as the degree of resilience, meaning in life and self-efficacy in university students belonging to families with or without a member with special educational needs and disability (SEND) during the COVID-19 pandemic. Study population consisted of 411 participants, 130 men και 281 women, 217 were parents and 194 were children (university students) at the 3rd and 4th years of their studies. The age of participants was 20-60 years. A Self-report Questionnaire, the Resilience Scale, the Meaning in Life Questionnaire, the General Self-Efficacy Scale were used for data collection. The findings showed that none of the participants were diagnosed with COVID-19 or had been classified as possible cases. Most stated that they agree or strongly agree that the pandemic has affected their daily lives, with positive and negative effects. In addition, they showed moderate resilience and higher levels of meaning in life and self-efficacy than the scales average. Statistically significant differences were identified: a) between families with or without one or more members with SEND, where families with one or more members with SEND showed higher degree of resilience and b) between parents and university students in the resilience and in the meaning of life in both its dimensions (presence and search). Statistically significant differences were found based on the existence or non-existence of a member with SEND in the family in combination with the age group related to the variables of resilience and meaning in life. Finally, there was statistically significant positive correlation between the effects of the pandemic COVID-19 with the overall resilience and the presence of meaning in life. The study suggests that the COVID-19 pandemic has multiple effects on both the individual and the family, and that in a time of health crisis individuals activate protective mechanisms and strategies that can enhance individual and family well-being.

Article Details
  • Section
  • SPECIAL SECTION
Downloads
Download data is not yet available.
References
Afifi, T. O., & MacMillan, H. L. (2011). Resilience following child maltreatment: A review of protective factors. The Canadian Journal of Psychiatry, 56(5), 266–272. https://doi.org/10.1177/070674371105600505
Asbury, K., Fox, L., Deniz, E., Code, A., & Toseeb, U. (2020). How is COVID-19 affecting the mental health of children with special educational needs and disabilities and their families? [Preprint]. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/sevyd
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control (pp. ix, 604). W H Freeman/Times Books/ Henry Holt & Co.
Benn, K. M., & McColl, M. A. (2004). Parental coping following childhood acquired brain injury. Brain Injury, 18(3), 239–255. https://doi.org/10.1080/02699050310001617343
Benzies, K. M., Trute, B., & Worthington, C. (2013). Maternal self-efficacy and family adjustment in households with children with serious disability. Journal of Family Studies, 19(1), 35–43. https://doi.org/10 .5172/jfs.2013.19.1.35
Brassai, L., Piko, B. F., & Steger, M. F. (2011). Meaning in life: Is it a protective factor for adolescents’ psychological health? International Journal of Behavioral Medicine, 18(1), 44–51. https://doi.org/10.1007/s12529-010-9089-6
Brooks, S. K., Webster, R. K., Smith, L. E., Woodland, L., Wessely, S., Greenberg, N., & Rubin, G. J. (2020). The psychological impact of quarantine and how to reduce it: Rapid review of the evidence. The Lancet, 395(10227), 912–920. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30460-8
Chen, S., & Bonanno, G. A. (2020). Psychological adjustment during the global outbreak of COVID-19: A resilience perspective. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy. https://doi.org/10 .1037/tra0000685
Coyne, L. W., Gould, E. R., Grimaldi, M., Wilson, K. G., Baffuto, G., & Biglan, A. (2020). First things first: Parent psychological flexibility and self-compassion during COVID-19. Behavior Analysis in Practice, 1–7. https://doi.org/10.1007/s40617-020-00435-w
Δημάκος, Ι., & Παπακωνσταντοπούλου, Α. (2012). Ανθεκτικότητα και αυτοαποτελεσματικότητα μαθητών δημοτικού σχολείου. Επιστημονική Επετηρίδα Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 24, 68–90. https://doi.org/10.26268/heal.uoi.8603
Entress, R. M., Tyler, J., & Sadiq, A.-A. (2020). Managing mass fatalities during COVID-19: Lessons for promoting community resilience during global pandemics. Public Administration Review, 80(5), 856–861. https://doi.org/10.1111/puar.13232
Feder, A., Nestler, E. J., & Charney, D. S. (2009). Psychobiology and molecular genetics of resilience. Nature Reviews. Neuroscience, 10(6), 446–457. https://doi.org/10.1038/nrn2649
Fountoulakis, K. N., Apostolidou, M. K., Atsiova, M. B., Filippidou, A. K., Florou, A. K., Gousiou, D. S., Katsara, A. R., Mantzari, S. N., Padouva-Markoulaki, M., Papatriantafyllou, E. I., Sacharidi, P. I., Tonia, A. I., Tsagalidou, E. G., Zymara, V. P., Prezerakos, P. E., Koupidis, S. A., Fountoulakis, N. K., & Chrousos, G. P. (2021). Self-reported changes in anxiety, depression and suicidality during the COVID-19 lockdown in Greece. Journal of Affective Disorders, 279, 624–629. https://doi.org/10.1016/j.jad.2020.10.061
Giannopoulou, I., & Tsobanoglou, G. O. (2020). COVID-19 pandemic: Challenges and opportunities for the Greek health care system. Irish Journal of Psychological Medicine, 37(3), 226–230. https://doi.org/10.10 17/ipm.2020.35
Gillies, J., & Neimeyer, R. A. (2006). Loss, grief, and the search for significance: Toward a model of meaning reconstruction in bereavement. Journal of Constructivist Psychology, 19(1), 31–65. https://doi.org/10.1080 /10720530500311182
Glynou, E., Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1994). Greek adaptation of the general self-efficacy scale. http://userpage.fu-berlin.de/~health/greek.htm
Google Forms. (n.d.). Google forms: Free online surveys for personal use. https://www.google.com/intl/e n/forms/about/
Hogan, D. P., Shandra, C. L., & Msall, M. E. (2007). Family developmental risk factors among adolescents with disabilities and children of parents with disabilities. Journal of Adolescence, 30(6), 1001–1019. https://doi.org/10.1016/j.adolescence.2007.02.004
IASC, I.-A. S. C. (2020, March 17). Interim guidance on scaling-up COVID-19 outbreak in readiness and response operations in camps and camp-like Settings (jointly developed by IFRC, IOM, UNHCR and WHO) | IASC.
International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC). (2020). Mental health and psychosocial support for staff, volunteers and communities in an outbreak of novel coronavirus—World. ReliefWeb. https://reliefweb.int/report/world/mental-health-and-psychosocial-support-staff-volunteers-and communities-outbreak-novel
Irwin, L., Jesmont, C., & Basu, A. (2019). A systematic review and meta-analysis of the effectiveness of interventions to improve psychological wellbeing in the parents of children with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities, 95, 103511. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2019.103511
Knafl, K. A., & Gilliss, C. L. (2016). Families and chronic illness: A synthesis of current research. Journal of Family Nursing. 8(3), 178–198 https://doi.org/10.1177/107484070200800302
Larner, B., & Blow, A. (2011). A model of meaning-making coping and growth in combat veterans. Review of General Psychology, 15(3), 187–197. https://doi.org/10.1037/a0024810
Li, S., Wang, Y., Xue, J., Zhao, N., & Zhu, T. (2020). The impact of COVID-19 epidemic declaration on psychological consequences: astudy on active weibo users. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(6). https://doi.org/10.3390/ijerph17062032
Luthar, S. S. (2006). Resilience in development: A synthesis of research across five decades. In Developmental psychopathology: Risk, disorder, and adaptation, Vol. 3, 2nd ed (pp. 739–795). John Wiley & Sons, Inc.
Luthar, S. S., Lyman, E. L., & Crossman, E. J. (2014). Resilience and positive psychology. In M. Lewis & K. D. Rudolph (Eds.), Handbook of developmental psychopathology (pp. 125–140). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4614-9608-3_7
Luszczynska, A., Scholz, U., & Schwarzer, R. (2005). The general self-efficacy scale: Multicultural validation studies. The Journal of Psychology, 139(5), 439–457. https://doi.org/10.3200/JRLP.139.5.439-457
Μαμαλίκου, Μ., & Τσαούσης, Ι. (2012, Μάιος 17-20). Κλίμακας ψυχολογικής ανθεκτικότητας: Προσαρμογή σε ελληνικό ενήλικο πληθυσμό και εξέταση δυνατότητας χρήσης της σε εφήβους [προφορική ανακοίνωση συνεδρίου]. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εξελικτικής Ψυχολογίας. Κλάδος της Εξελικτικής Ψυχολογίας της Ελληνικής Ψυχολογικής Εταιρείας – Τμήμα Ψυχολογίας Α.Π.Θ., Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη.
Mancini, A. D., & Bonanno, G. A. (2010). Resilience to potential trauma: toward a lifespan approach. In Handbook of adult resilience (pp. 258–280). The Guilford Press.
Mandleco, B., Olsen, S. F., Dyches, T., & Marshall, E. (2016). The relationship between family and sibling functioning in families raising a child with a dsability. Journal of Family Nursing, 9(4), 365–396. https://doi.org/10.1177/10 74840703258329
Manomenidis, G., Panagopoulou, E., & Montgomery, A. (2019). Resilience in nursing: The role of internal and external factors. Journal of Nursing Management, 27(1), 172–178. https://doi.org/10.1111/jonm.12662
Miller, D., & Daniel, B. (2007). Competent to cope, worthy of happiness?: How the duality of self-esteem can inform a resilience-based classroom environment. School Psychology International, 28(5), 605–622. https://doi.org/10.1177/0143034307085661
Montirosso, R., Provenzi, L., Calciolari, G., Borgatti, R., & NEO-ACQUA Study Group. (2012). Measuring maternal stress and perceived support in 25 Italian NICUs. Acta Paediatrica (Oslo, Norway: 1992), 101(2), 136–142. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2011.02440.x
Morin, S., Nelson, K., & Corbo-Cruz, N. (2015). Adolescent perceptions on the impact of growing up with a parent with a disability. Psychology Research, 5(5), 311–316. https://doi.org/10.17265/2159-5542/2015.05.005
Mukhtar, S. (2020). Mental health and emotional impact of COVID-19: applying health belief model for medical staff to general public of Pakistan. Brain, Behavior, and Immunity, 87, 28–29. https://doi.org/10.1016/j.bbi. 2020.04.012
Olson, D. H. (2000). Circumplex model of marital and family systems. Journal of Family Therapy, 22(2), 144–167. https://doi.org/10.1111/1467-6427.00144
Olson, D. H., & Gorall, D. M. (2006). FACES IV & the Circumplex Model. Life Innovations.
Park, C. (2010). Making sense of the meaning lterature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136, 257–301. https://doi.org/10. 1037/a0018301
Peppou, L. E., Economou, M., Skali, T., & Papageorgiou, C. (2021). From economic crisis to the COVID-19 pandemic crisis: Evidence from a mental health helpline in Greece. European Archives of Psychiatry and Clinical Neuroscience, 271(2), 407–409. https://doi.org/10.1007/s00406-020-01165-4
Pezirkianidis, C., Galanakis, M., Karakasidou, I., & Stalikas, A. (2016). Validation of the meaning in life questionnaire (MLQ) in a Greek sample. Psychology, 7(13), 1518–1530. https://doi.org/10.4236/psych.2016. 713148
Pomini, V. (2020). Families and therapists in the vortex of the corona virus pandemic—HE.S.T.A.F.T.A. - Hellenic Systemic Thinking and Family Therapy Association. 1st Psychiatric Department, National & Kapodistrian University of Athens, UMHRI “Costas Stefanis.” https://hestafta.org/systemic-thinkingpsychotherapy/ issue-16/families-therapists-corona-virus-pandemic-covid-19/?lang=en
Portillo-Reyes, V., Capps, J. W., Loya-Mèndez, Y., Reyes-Leal, G., & Quiñones-Soto, J. (2020). Daily stress and coping strategies: Relationships with anxiety and resilience in preadolescents from Ciudad Juarez, Mexico. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00682-8
Rutter, M. (2012). Resilience as a dynamic concept. Development and Psychopathology, 24(2), 335–344. https://doi.org/10.1017/S0954579412000028
Στυλιανίδης, Σ. (2021, Μάιος 1). Πανδημία ψυχικής υγείας. Ειδήσεις - νέα - Το Βήμα Online. https://www.tovima. gr/2021/05/01/opinions/pandimia-psyxikis-ygeias-sti-meta-covid-epoxi/
Schwarzer, R., & Jerusalem, M. (1995). Generalized Self-Efficacy scale. In Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs: Vol. Measures in health psychology: A user’s portfolio. Causal and control beliefs (pp. 35–37). NFER-NELSON.
Schwarzer, R., & Scholz, U. (2000). Cross-cultural assessment of coping resources: the general perceived self-efficacy scale. First Asian Congress of Health Psychology: Health Psychology and Culture, Tokyo, Japan. http://userpage.fu-berlin.de/gesund/skalen/Language_Selection/Turkish/General_Perceived_Self-Efficac/hauptteil_general_perceived_self-efficac.htm
Seligman, M., & Darling, R. B. (2007). Ordinary families, special children: a systems approach to childhood disability. Guilford Press.
Skapinakis, P., Bellos, S., Oikonomou, A., Dimitriadis, G., Gkikas, P., Perdikari, E., & Mavreas, V. (2020). Depression and its relationship with coping strategies and illness perceptions during the COVID-19 lockdown in Greece: A cross-sectional survey of the population. Depression Research and Treatment, 2020, e3158954. https://doi.org/10.1155/2020/3158954
Song, J., Mailick, M. R., Ryff, C. D., Coe, C. L., Greenberg, J. S., & Hong, J. (2013). Allostatic load in parents of children with developmental disorders: Moderating influence of positive affect. Journal of Health Psychology. https://doi.org/10.1177/1359105312468193
Southwick, S. M., Vythilingam, M., & Charney, D. S. (2005). The psychobiology of depression and resilience to stress: Implications for prevention and treatment. Annual Review of Clinical Psychology, 1, 255–291. https://doi.org/10.1146/annurev.clinpsy.1.102803.143948
Steger, M. F., & Frazier, P. (2005). Meaning in life: One link in the chain from religiousness to well-being. Journal of Counseling Psychology, 52(4), 574–582. https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.4.574
Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93. https://doi.org/10.1037/ 0022-0167.53.1.80
Toseeb, U., Asbury, D. K., Code, A., Fox, L., & Deniz, E. (2020). Supporting families with children with special educational needs and disabilities during COVID-19. https://doi.org/10.31234/osf.io/tm69k
Τριανταφυλλίδου, Μ. (2020). Οι επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19 στην ψυχική υγεία. Το Βήμα του Ασκληπιού, 19(4), 274–294. https://doi.org/10.5281/zenodo.4061809
Τσαμπαρλή, Α., & Τσιμπιδάκη, Α. (2011). Η λειτουργία της οικογένειας με ένα παιδί με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες: Μία συγκριτική μελέτη. Ψυχολογία, 18(3), 295–316. https://doi.org/10.126 81/psy_hps.23724
Tsibidaki, A. (2020). Family functioning and strengths in families raising a child with cerebral palsy. Research in Developmental Disabilities, 106, 103767. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103767
Tsibidaki, A. (2021). Anxiety, meaning in life, self-efficacy and resilience in families with one or more members with special educational needs and disability during COVID-19 pandemic in Greece. Research in Developmental Disabilities, 109, 103830. https://doi.org/10.1016/j.ridd.2020.103830
Tsibidaki, A., & Tsamparli, A. (2009). Adaptability and cohesion of Greek families: Raising a child with a severe disability on the island of Rhodes. Journal of Family Studies, 15(3), 245–259. https://doi.org/10.5172/jfs.15 .3.245
Tugade, M. M., & Fredrickson, B. L. (2004). Resilient individuals use positive emotions to bounce back from negative emotional experiences. Journal of Personality and Social Psychology, 86(2), 320–333. https://doi.org/10.1037/0022-3514.86.2.320
Ungar, M. (2013). Resilience, trauma, context, and culture. Trauma, Violence, & Abuse. https://doi.org/10.1 177/1524838013487805
Wagnild, G. (2016). The Resilience Scale user’s guide (Resilience Center).
Wang, C., Pan, R., Wan, X., Tan, Y., Xu, L., Ho, C. S., & Ho, R. C. (2020). Immediate psychological responses and associated factors during the initial stage of the 2019 coronavirus disease (COVID-19) epidemic among the general population in China. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(5). https://doi.org/10.3390/ijerph17051729
Wang, Y., Di, Y., Ye, J., & Wei, W. (2020). Study on the public psychological states and its related factors during the outbreak of coronavirus disease 2019 (COVID-19) in some regions of China. Psychology, Health & Medicine, 0(0), 1–10. https://doi.org/10.1080/13548506.2020.1746817
Windle, G. (2011). What is resilience? A review and concept analysis. Reviews in Clinical Gerontology, 21(2), 152–169. https://doi.org/10.1017/S0959259810000420
Xiao, H., Zhang, Y., Kong, D., Li, S., & Yang, N. (2020). Social capital and sleep quality in individuals who self-Isolated for 14 days during the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in January 2020 in China. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 26, e923921. https://doi.org/10.12659/MSM.923921
Most read articles by the same author(s)