Βοηθήστε μας να κάνουμε καλύτερη την υπηρεσία eJournals. Αν έχετε χρησιμοποιήσει την υπηρεσία eJournals στο παρελθόν και έχετε κάποια εμπειρία ως προς τη χρήση της, παρακαλούμε αφιερώστε ένα λεπτό και συμπληρώστε το σύντομο ερωτηματολόγιο!

Relationships among meaning in life, religiosity and life satisfaction in families of people with disabilities


Published: Feb 5, 2022
Keywords:
families of people with disabilities life satisfaction meaning in life religiosity
Μαρία Πλατσίδου
https://orcid.org/0000-0002-0421-8133
Λευκοθέα Καρτασίδου
https://orcid.org/0000-0003-4826-0859
Αγγελική Πετρίδου
https://orcid.org/0000-0001-6429-4536
Abstract
Meaning in life and religiosity have been found to be positively associated with life satisfaction in people with disabilities (PWDs) or their family members. The present study examines whether the presence of meaning and/or the search for meaning mediate the relationship between religiosity (i.e., religious beliefs and participation) and life satisfaction (i.e., "satisfaction with personal/emotional life", "feeling of belonging" and "satisfaction with life goals") reported by members of families with PWDs. The participants (N = 101) reported higher levels of presence of meaning than search for meaning, moderate levels of religiosity and quite high levels of life satisfaction. The presence of meaning correlated higher than the search for meaning with almost all the subscales examined. Results largely confirmed our hypothesis that meaning in life significantly mediates the relationship of religiosity with life satisfaction experienced by family members of PWDs. In particular, the presence of meaning (but not the search for meaning) was found to be a strong mediating variable in the relationship between belief in God/a higher power and overall life satisfaction, as well as its dimensions "satisfaction with personal/emotional life", "feeling of belonging" and "satisfaction with life goals". In contrast, the presence of meaning did not mediate the relationship between participating in religious practices and being satisfied with life. These findings may be helpful to mental health professionals in supporting families with PWDs.
Article Details
  • Section
  • RESEARCH PAPERS
Downloads
Download data is not yet available.
Author Biography
Αγγελική Πετρίδου
Educator
References
Abu-Raiya, Η., Sasson, Τ., & Russo-Netzer, P. (2020, in progress). Presence of meaning, search for meaning, religiousness, satisfaction with life and depressive symptoms among a diverse Israeli sample. International Journal of Psychology. https://doi.org/10.1002/ijop.12709
Albrecht, G. L., & Devlieger, P. J. (1999). The disability paradox: Ηigh quality of life against all odds. Social Science & Medicine, 48(8), 977–988. https://doi.org/10.1016/s0277-9536(98)00411-0
Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personal religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5(4), 432–443. https://doi.org/10.1037/0022-3514.5.4.432
Baran, G., Arda Sürücü, H., & Üzel, V. H. (2020). Resilience, life satisfaction, care burden and social support of mothers with a child with acute lymphoblastic leukaemia: Α comparative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences 34(2), 340–347. https://doi.org/10.1111/scs.12734
Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51(6), 1173–1182. https://doi.org/10.1037/0022-3514.51.6.1173
Bayat, M. (2007). Evidence of resilience in families of children with autism. Journal of Intellectual Disability Research, 51(9), 702–714. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2007.00960.x
Bennett, T., Deluca, D. A., & Allen, R. W. (1995). Religion and children with disabilities. Journal of Religion and Health, 34(4), 301–312. https://doi.org/10.1007/BF02248739
Berlin, M., & Connolly, F. F. (2019). The association between life satisfaction and affective well-being. Journal of Economic Psychology, 73, 34–51. https://doi.org/10.1016/j.joep.2019.04.010
Chamberlain, K., & Zika, S. (1988). Measuring meaning in life: An examination of three scales. Personality and Individual Differences, 9(3), 589–596. https://doi.org/10.1016/0191-8869(88)90157-2
Chamberlain, K., & Zika, S. (1992). Religiosity, meaning in life, and psychological well-being. In J. F. Schumaker (Ed.), Religion and mental health (pp. 138–148). Oxford University Press.
Chen, W., Niu, G.-F., Zhang, D.J., Fan, C.-Y., Tian, Y., & Zhou, Z. K. (2016). Socioeconomic status and life satisfaction in Chinese adolescents: Analysis of self-esteem as a mediator and optimism as a moderator. Personality and Individual Differences, 95, 105–109. https://doi.org/10.1016/j.paid.2016.01.036
Coulthard, P., & Fitzgerald, M. (1999). In God we trust? Organised religion and personal beliefs as resources and coping strategies, and their implications for health in parents with a child on the autistic spectrum. Mental Health, Religion & Culture, 2(1), 19–33. https://doi.org/10.1080/13674679908406329
Dellve, L., Samuelsson, L., Tallborn, A., Fasth, A., & Hallberg, L. R. M. (2006). Stress and well‐being among parents of children with rare diseases: A prospective intervention study. Journal of Advanced Nursing, 53(4), 392–402. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03736.x
Diener, E., & Ryan, K. (2009). Subjective well-being: A general overview. South African Journal of Psychology, 39(4), 391–406. https://doi.org/10.1177/008124630903900402
Dykens, E. M. (2005). Happiness, well-being, and character strengths: Outcomes for families and siblings of persons with mental retardation. Mental Retardation, 43(5), 360–364. https://doi.org/10.1352/0047-6765(2005)43[360:HWACSO]2.0.CO;2
Fisman, S., Wolf, L., Ellison, D., & Freeman, T. (2000). A longitudinal study of siblings of children with chronic disabilities. The Canadian Journal of Psychiatry, 45(4), 369–375. https://doi.org/10.1177/0706743700 04500406
Frankl, V. (1963). Man’s search for meaning: An introduction to logotherapy. Pocket Books. (Original work published 1959)
Frazier, P. A., Tix, A. P., & Barron, K. E. (2004). Testing moderator and mediator effects in counseling psychology research. Journal of Counseling Psychology, 51(2), 115–134. https://doi.org/10.1037/0022-0167.51.1.115
George, L. K., Ellison, C. G., & Larson, D. B. (2002). Explaining the relationships between religious involvement and health. Psychological Inquiry, 13(3), 190–200. https://doi.org/10.1207/S15327965PLI1303_04
Goeke-Morey, M. C., & Cummings, E. M. (2017). Religiosity and parenting: Recent directions in process-oriented research. Current Opinion in Psychology, 15, 7–12. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.02.006
Green L. (2013). The well-being of siblings of individuals with autism. ISRN neurology, 2013, 417194. https://doi.org/10.1155/2013/417194
Green, S. E. (2007). “We’re tired, not sad”: Benefits and burdens of mothering a child with a disability. Social Science & Medicine, 64(1), 150–163. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2006.08.025
Heine, S. J., Proulx, T., & Vohs, K. D. (2006). The meaning maintenance model: Οn the coherence of social motivations. Personality and Social Psychology Review, 10(2), 88–110. https://doi.org/10.1207/s153 27957pspr1002_1
Jegatheesan, B., Miller, P. J., & Fowler, S. A. (2010). Autism from a religious perspective: A study of parental beliefs in South Asian Muslim immigrant families. Focus on Autism and Other Developmental Disabilities, 25(2), 98–109. https://doi.org/10.1177/1088357610361344
Kearney, P. M., & Griffin, T. (2001). Between joy and sorrow: Being a parent of a child with developmental disability. Journal of Advanced Nursing, 34, 582–592. https://doi.org/10.1046/j.1365-2648.2001.01787.x
Kimberlin, S. E. (2009). Political science theory and disability. Journal of Human Behavior in the Social Environment, 19(1), 26–43. https://doi.org/10.1080/10911350802619870
Koenig, H. G. (2015). Religion, spirituality, and health: a review and update. Advances in Mind-Body Medicine, 29(3), 19–26. https://doi.org/10.5402/2012/278730
Larson, E. (1998). Reframing the meaning of disability to families: The embrace of paradox. Social Science & Medicine, 47(7), 865-875. https://doi.org/10.1016/s0277-9536(98)00113-0
Lightsey Jr, O. R., & Sweeney, J. (2008). Meaning in life, emotion-oriented coping, generalized self-efficacy, and family cohesion as predictors of family satisfaction among mothers of children with disabilities. The Family Journal, 16(3), 212–221. https://doi.org/10.1177/1066480708317503
Marks, L. D., & Dollahite, D. C. (2001). Religion, relationships, and responsible fathering in Latter-day Saint families of children with special needs. Journal of Social and Personal Relationships, 18(5), 625–650. https://doi.org/10.1177/0265407501185004
Marquez-Gonzalez, M., Lopez, J., Romero-Moreno, R., & Losada, A. (2012). Anger, spiritual meaning and support from the religious community in dementia caregiving. Journal of Religion and Health, 51(1), 179–186. https://doi.org/10.1007/s10943-010-9362-7
Martos, T., Konkoly Thege, B., & Steger, M. F. (2010). It’s not only what you hold, it is how you hold it: Dimensions of religiosity and meaning in life. Personality and Individual Differences, 49(8), 863–888. https://doi.org/10.1016/j.paid.2010.07.017
Norlin, D., & Broberg, M. (2013). Parents of children with and without intellectual disability: Couple relationship and individual well‐being. Journal of Intellectual Disability Research, 57(6), 552–566. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2012.01564.x
Oliver, M., & Barnes, C. (2010). Disability studies, disabled people and the struggle for inclusion. British Journal of Sociology of Education, 31(5), 547–560. https://doi.org/10.1080/01425692.2010.500088
Olkin, I., & Finn, J. D. (1995). Correlations redux. Psychological Bulletin, 118(1), 155–164. https://doi.org/10.1 037/0033-2909.118.1.155
Olsson, M. B., & Hwang, C. P. (2006). Well‐being, involvement in paid work and division of child‐care in parents of children with intellectual disabilities in Sweden. Journal of Intellectual Disability Research, 50(12), 963–969. https://doi.org/10.1111/j.1365-2788.2006.00930.x
Park, C. L. (2005). Religion as a Meaning-Making Framework in coping with life stress. Journal of Social Issues, 61(4), 707–729. https://doi.org/10.1111/j.1540-4560.2005.00428.x
Park, C. L. (2010). Making sense of the meaning literature: An integrative review of meaning making and its effects on adjustment to stressful life events. Psychological Bulletin, 136(2), 257–301. https://doi.org/10.1 037/a0018301
Park, C. L., & George, L. S. (2013). Assessing meaning and meaning making in the context of stressful life events: Measurement tools and approaches. The Journal of Positive Psychology, 8(6), 483–504. https://doi.org/10.1080/17439760.2013.830762
Park, J., & Baumeister, R. F. (2016). Meaning in life and adjustment to daily stressors. The Journal of Positive Psychology, 12(4), 333–341. https://doi.org/10.1080/17439760.2016.1209542
Park, Ν., Park, Μ., & Peterson, C. (2010). When is the search for meaning related to life satisfaction? Applied Psychology: Health and Well-Being, 2(1), 1–13. https://doi.org/10.1111/j.1758-0854.2009.01024.x
Pezirkianidis, C., Galanakis, M., Karakasidou, I., & Stalikas, A. (2016). Validation of the Meaning in Life Questionnaire (MLQ) in a Greek sample. Psychology, 7(13), 1518–1530. https://doi.org/10.4236/psych.201 6.713148
Pezirkianidis, C., Stalikas, A., Efstathiou, E., & Karakasidou, E. (2016). The relationship between meaning in life, emotions and psychological illness: The moderating role of the effects of the economic crisis. European Journal of Counseling Psychology, 4, 1–24. http://dx.doi.org/10.5964/ejcop.v4i1.75
Platsidou, M. (2013). Life satisfaction in adults: The effect of religiosity and worry and the perceived physical health state. In A. Efklides & D. Moraitou (Eds.), A positive psychology perspective on quality of life (pp. 87–106). Springer-Netherlands. https://doi.org.10.1007/978-94-007-4963-4
Poston, D. J., & Turnbull, A. P. (2004). Role of spirituality and religion in family quality of life for families of children with disabilities. Education and Training in Developmental Disabilities, 39, 95–108. https://www. jstor.org/stable/23880059
Rose, E. M., Westerfeld, J. S., & Ansley, T. (2001). Spiritual issues in counseling: Clients' beliefs and preferences. Journal of Counseling Psychology, 48(1), 61–71. https://doi.org/10.1037/0022-0167.48.1.61
Russell, C. S., White, M. B., & Parker, C. (2006). Why me? Why now? Why multiple sclerosis? Making meaning and perceived quality of life in a Midwestern sample of patients with multiple sclerosis. Families, Systems, & Health, 24(1), 65–81. https://doi.org/10.1037/1091-7527.24.1.65
Schnell, T. (2021). The psychology of meaning in life. Routledge.
Seligman, M. (2011). Flourish: A visionary new understanding of happiness and well-being. Free Press.
Seltzer, M. M., Greenberg, J. S., Krauss, M. W., Gordon, R. M., & Judge, K. (1997). Siblings of adults with mental retardation or mental illness: Effects on lifestyle and psychological well-being. Family Relations: An Interdisciplinary Journal of Applied Family Studies, 46(4), 395–405. https://doi.org/10.2307/585099
Sloper, P., Knussen, C., Turner, S., & Cunningham, C. (1991). Factors related to stress and satisfaction with life in families of children with Down's syndrome. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 32(4), 655–676. https://doi.org/10.1111/j.1469-7610.1991.tb00342.x
Sobel, M. E. (1982) Asymptotic confidence intervals for indirect effects in structural equation models. Sociological Methodology, 13, 290–321. https://doi.org/10.2307/270723
Stainton, T., & Besser, H. (1998). The positive impact of children with an intellectual disability on the family. Journal of Intellectual and Developmental Disability, 23(1), 57–70. https://doi.org/10.1080/1366825980 0033581
Steger, M. F. (2009). Meaning in life: A unified model. In C. R. Snyder, S. J. Lopez, L. M. Edwards & S. C. Marques (Eds.), The Oxford handbook of positive psychology (pp. 679–687). Oxford University Press. https://doi.org/10.193/oxfordhb/9780199396511.001.0001
Steger, M. F., & Frazier, P. (2005). Meaning in life: One link in the chain from religiousness to well-being. Journal of Counseling Psychology, 52(4), 574–582. https://doi.org/10.1037/0022-0167.52.4.574
Steger, M. F., Frazier, P., Oishi, S., & Kaler, M. (2006). The meaning in life questionnaire: Assessing the presence of and search for meaning in life. Journal of Counseling Psychology, 53(1), 80–93. https://doi .org/10.1037/0022-0167.53.1.80
Steger, M. F., Kashdan, T. B., Sullivan, B. A., & Lorentz, D. (2008). Understanding the search for meaning in life: Personality, cognitive style, and the dynamic between seeking and experiencing meaning. Journal of Personality, 76(2), 199–228. https://doi.org/10.1111/j.1467-6494.2007.00484.x
Steger, M. F., Mann, J., Michels, P., & Cooper, T. (2009). Meaning in life, anxiety, depression, and general health among smoking cessation patients. Journal of Psychosomatic Research, 67, 353–358. https://doi.org /10.1016/j.jpsychores.2009.02.006
Tiliouine, H., & Belgoumidi, A. (2009). An exploratory study of religiosity, meaning in life and subjective wellbeing in Muslim students from Algeria. Applied Research in Quality of Life, 4(1), 109–127. https://doi.org/10.1007/s11482-009-9076-8
Treloar, L. L. (2002). Disability, spiritual beliefs and the church: the experiences of adults with disabilities and family members. Journal of Advanced Nursing, 40(5), 594–603. https://doi.org/10.1046/j.13652648.2002. 02417.x
Τσιρώνης, Χ. (2012). Οι έρευνες για τη θρησκευτικότητα στη σύγχρονη Ελλάδα. Επιστημολογικά προλεγόμενα. Culture and Research, 1, 68-82. https://doi.org/10.26262/culres.v1i0.2715
Tunali, B., & Power, T. G. (1993). Creating satisfaction: A psychological perspective on stress and coping in families of handicapped children. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 34(6), 945–957. https:// doi.org/10.1111/j.1469-7610.1993.tb01100.x
Upmane, Α., & Sebre, S. (2010). Sources of life satisfaction judgments in Latvia. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 5, 1471–1476. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2010.07.310
Van Cappellen, P., Edwards, M. E., & Fredrickson, B. L. (2021, in progress). Upward spirals of positive emotions and religious behaviors. Current Opinion in Psychology, 40, 92–98. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020. 09.004
Van Riper, M., Ryff, C., & Pridham, K. (1992). Parental and family well‐being in families of children with down syndrome: A comparative study. Research in Nursing & Health, 15(3), 227-235. https://doi.org/10.1002/ nur.4770150309
Φιλιππή, Κ., & Σταλίκας, Α. (2012). Ερωτηματολόγιο για το νόημα ζωής. Στο Α. Σταλίκας, Σ. Τριλίβα, & Π. Ρούσση (Επιμ. Έκδ.), Τα ψυχομετρικά εργαλεία στην Ελλάδα (2η έκδ., σ. 707). Πεδίο.
Yilmaz, G. (2019). Spiritual orientation, meaning in life, life satisfaction, and well being in mothers with disabled children. Journal of Religion and Health, 58, 2251–2262. https://doi.org/10.1007/s10943-019-00925-4
You, S., Lee, Y., & Kwon, M. (2019). Effect of parenting stress in Korean mothers of children with disabilities on life satisfaction: Moderating effect of intrinsic religious orientation. Journal of Applied Research in Intellectual Disabilities, 32(3), 591–599. https://doi.org/10.1111/jar.12553
Most read articles by the same author(s)