[1]
Αυδή Ε., Ζηλιασκοπούλου Δ. and Ρούσση Π. 2020. Stigma and shifts in embodied identity: The experience of mastectomy. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society. 19, 2 (Oct. 2020), 144–159. DOI:https://doi.org/10.12681/psy_hps.23613.