Αυδή Ε., Ζηλιασκοπούλου Δ., & Ρούσση Π. (2020). Stigma and shifts in embodied identity: The experience of mastectomy. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, 19(2), 144–159. https://doi.org/10.12681/psy_hps.23613