Αυδή Ευρυνόμη, Ζηλιασκοπούλου Δέσποινα, and Ρούσση Παγώνα. 2020. “Stigma and Shifts in Embodied Identity: The Experience of Mastectomy”. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society 19 (2):144-59. https://doi.org/10.12681/psy_hps.23613.