[1]
Αυδή Ε., Ζηλιασκοπούλου Δ., and Ρούσση Π., “Stigma and shifts in embodied identity: The experience of mastectomy”, Psychology, vol. 19, no. 2, pp. 144–159, Oct. 2020.