Αυδή Ε., Ζηλιασκοπούλου Δ., and Ρούσση Π. “Stigma and Shifts in Embodied Identity: The Experience of Mastectomy”. Psychology: The Journal of the Hellenic Psychological Society, vol. 19, no. 2, Oct. 2020, pp. 144-59, doi:10.12681/psy_hps.23613.