Αυδή Ευρυνόμη, Ζηλιασκοπούλου Δέσποινα, and Ρούσση Παγώνα. “Stigma and Shifts in Embodied Identity: The Experience of Mastectomy”. Psychology: the Journal of the Hellenic Psychological Society 19, no. 2 (October 15, 2020): 144–159. Accessed April 1, 2023. https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/psychology/article/view/23613.