[1]
Σπανός Δ. 2022. Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο. 8, 1 (Αυγούστου 2022). DOI:https://doi.org/10.12681/revmata.31153.