[1]
Μάγος Κ. και Χανιωτάκης Ν. 2022. «Αυτή η ταινία μού ‘τρύπησε την καρδιά’»: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο. 12, 1 (Νοεμβρίου 2022), 20–29. DOI:https://doi.org/10.12681/revmata.32034.