[1]
Χατζής Α., Ινδοπούλου Ν. και Σοφός Α. 2022. To μουσικό βίντεο «Απόκληρος» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο. 12, 1 (Νοεμβρίου 2022), 65–74. DOI:https://doi.org/10.12681/revmata.32042.