[1]
Γιασιράνης Σ. και Σοφός Α. 2022. Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking head για τα MOOCs. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο. 12, 1 (Νοεμβρίου 2022), 116–127. DOI:https://doi.org/10.12681/revmata.32045.