[1]
Ρουσάκη Φ. και Σοφός Α. 2022. Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο. 12, 1 (Νοεμβρίου 2022), 128–133. DOI:https://doi.org/10.12681/revmata.32046.