(1)
Μάγος Κ.; Χανιωτάκης Ν. «Αυτή η ταινία μού ‘τρύπησε την καρδιά’»: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. revmata 2022, 12, 20-29.