(1)
Σοφός Α. Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία. revmata 2022, 12, 75-91.