(1)
Παπαδημητρίου Σ.; Σοφός Α. Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές. revmata 2022, 12, 92-115.