(1)
Γιασιράνης Σ.; Σοφός Α. Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking Head για τα MOOCs. revmata 2022, 12, 116-127.