(1)
Ρουσάκη Φ.; Σοφός Α. Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi. revmata 2022, 12, 128-133.