(1)
Κανύχης Π. Βιβλιοπαρουσίαση: Κινηματογράφος & δημιουργική γραφή: Μαθήματα κινηματογραφικού γραμματισμού. revmata 2022, 12, 147-149.