Σπανός Δ. (2022). Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 8(1). https://doi.org/10.12681/revmata.31153