Χριστοδούλου Ν. (2022). «Μεταβάσεις» στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικά/βιογραφικά βιώματα: Επεξεργασία και προσέγγιση μέσα από ανάλυση κινηματογραφικής ταινίας στην εκπαίδευση. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), 5–19. https://doi.org/10.12681/revmata.32033