Μάγος Κ., & Χανιωτάκης Ν. (2022). «Αυτή η ταινία μού ‘τρύπησε την καρδιά’»: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), 20–29. https://doi.org/10.12681/revmata.32034