Σοφός Α. (2022). Ανάλυση λόγου ως εργαλείου ανάλυσης κινηματογραφικών κειμένων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), 39–51. https://doi.org/10.12681/revmata.32036