Χατζής Α., Ινδοπούλου Ν., & Σοφός Α. (2022). To μουσικό βίντεο «Απόκληρος» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), 65–74. https://doi.org/10.12681/revmata.32042