Σοφός Α. (2022). Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), 75–91. https://doi.org/10.12681/revmata.32043