Γιασιράνης Σ., & Σοφός Α. (2022). Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking head για τα MOOCs. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), 116–127. https://doi.org/10.12681/revmata.32045