Ρουσάκη Φ., & Σοφός Α. (2022). Το βίντεο ως εκπαιδευτικό μέσο: Βασικές αρχές και τεχνικές σχεδιασμού και υλοποίησης από τον Jack Koumi. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), 128–133. https://doi.org/10.12681/revmata.32046