Κανύχης Π. (2022). Παρουσίαση διδακτορικής διατριβής: ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ (Διακειμενική, ποιοτική ανάλυση της Ελληνικής Τηλεοπτικής Διαφήμισης). Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), 145–146. https://doi.org/10.12681/revmata.32050