Κανύχης Π. (2022). Βιβλιοπαρουσίαση: Κινηματογράφος & δημιουργική γραφή: Μαθήματα κινηματογραφικού γραμματισμού. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, 12(1), 147–149. https://doi.org/10.12681/revmata.32051