Σπανός Δ. Οι φορητοί υπολογιστές στην εκπαίδευση: Μελέτη περίπτωσης ως προς τις συνέπειες στη διδασκαλία και το μιντιακό γραμματισμό. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, [S. l.], v. 8, n. 1, 2022. DOI: 10.12681/revmata.31153. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/31153. Acesso em: 23 φεβρουαρίου. 2024.