Χριστοδούλου Ν. «Μεταβάσεις» στην εκπαίδευση και εκπαιδευτικά/βιογραφικά βιώματα: Επεξεργασία και προσέγγιση μέσα από ανάλυση κινηματογραφικής ταινίας στην εκπαίδευση. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 5–19, 2022. DOI: 10.12681/revmata.32033. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32033. Acesso em: 6 φεβρουαρίου. 2023.