Μάγος Κ.; Χανιωτάκης Ν. «Αυτή η ταινία μού ‘τρύπησε την καρδιά’»: Η αξιοποίηση του κινηματογράφου στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 20–29, 2022. DOI: 10.12681/revmata.32034. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32034. Acesso em: 7 φεβρουαρίου. 2023.