Σοφός Α. Ανάλυση λόγου ως εργαλείου ανάλυσης κινηματογραφικών κειμένων στην διαπολιτισμική εκπαίδευση. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 39–51, 2022. DOI: 10.12681/revmata.32036. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32036. Acesso em: 2 φεβρουαρίου. 2023.