Χατζής Α.; Ινδοπούλου Ν.; Σοφός Α. To μουσικό βίντεο «Απόκληρος» ως διδακτικό εργαλείο ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 65–74, 2022. DOI: 10.12681/revmata.32042. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32042. Acesso em: 7 φεβρουαρίου. 2023.