Σοφός Α. Παιδαγωγική αξιοποίηση κινηματογραφικής ταινίας και βίντεο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 75–91, 2022. DOI: 10.12681/revmata.32043. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32043. Acesso em: 6 φεβρουαρίου. 2023.