Παπαδημητρίου Σ.; Σοφός Α. Κριτική Ανάλυση των Οπτικοακουστικών Μέσων: Μεθοδολογίες και Καλές Πρακτικές. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 92–115, 2022. DOI: 10.12681/revmata.32044. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32044. Acesso em: 7 φεβρουαρίου. 2023.