Γιασιράνης Σ.; Σοφός Α. Διαδικασία και καλές πρακτικές για τη δημιουργία ενός βίντεο Talking head για τα MOOCs. Παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο, [S. l.], v. 12, n. 1, p. 116–127, 2022. DOI: 10.12681/revmata.32045. Disponível em: https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/revmata/article/view/32045. Acesso em: 7 φεβρουαρίου. 2023.